Path

terug naar overzicht

De kleurrijke tribe van Bluecrux

Onze co-driver

Bluecrux is als consulting partner in Supply Chain & Operations een gekende speler voor Life Sciences, Consumer packed goods, Food and Beverages en Manufacturing. De kleurrijke tribe van Bluecrux consultants groeit met de snelheid van het licht en dagelijks gaan ze met veel ambitie, toewijding en professionaliteit aan de slag met de meest complexe logistieke uitdaging voor hun klanten.

De missie

In deze dynamische, uitdagende werkomgeving is het belangrijk dat de Bluecrux-club steeds blijft bijleren en  ontwikkelen, niet enkel in expertise, maar ook als individu en collega. Met de sterke groei van de verschillende Squads in de laatste jaren ontstond er ook de nood voor een uitgewerkt opleidingstraject dat de Bluecrux’ers in staat stelt bewust te worden van de groeimogelijkheden in persoonlijke en teameffectiviteit.

De route

Samen met het HR team van Bluecrux kozen we ervoor om het Insights Discovery® model als tool te gebruiken op weg naar meer zelfbewustzijn en meer team performance. Insights Discovery is een krachtige methode die helpt je eigen gedragsvoorkeuren en die van anderen beter te begrijpen om zo effectiever met elkaar te communiceren en samen te werken. Op basis van een assessment kregen alle Bluecrux’ers een persoonlijk profiel dat aanknopingspunten biedt voor hun persoonlijke ontwikkeling. In een interactieve workshop werd het profiel verder toegelicht en kregen ze de kans om aan de hand van concrete communicatietechnieken en oefeningen te ondervinden hoe ze tot effectievere interacties met anderen kunnen komen.

Na de Insights Discovery basisworkshop werden er verdiepende teamworkshops per Squad opgezet. Hierin kregen ze als team de kans zich verder te ontwikkelen op vlak van verbindende communicatie, constructieve feedback en effectieve samenwerking met focus op het behalen van de teamdoelen. In interactieve discussies en groepsoefeningen werden ze zich bewust van de sterktes en valkuilen als groep, en kwamen ze tot concrete acties en commitments om de samenwerking te optimaliseren. Denk aan een herstructurering van de team meeting, het invoeren van “Lessons Learned” sessies, een vaste Squad bonding dag op kantoor, het uitdenken van een duidelijk Knowledge Management proces of het creëren van cross-project team “task forces” als iemand met een concrete business uitdaging zit.

De aankomst

De steeds veranderende context van Bluecrux vraagt om een continu opleidingsprogramma, waarin zowel nieuwe werknemers als nieuw samengestelde Squads zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom wordt er van elke starter bij Bluecrux een persoonlijk Insights assessment afgenomen en volgen ze als deel van hun onboarding de basisworkshop om bekend te zijn met de gemeenschappelijke taal binnen Bluecrux gebaseerd op de vier Insights kleuren. Wanneer de consultants erin slagen om snel en goed samen te werken met verschillende type personen, zowel onderling als met klanten, ervaren ze grote wins op kortdurende projecten. De Squad leads zijn het erover eens dat de discussie rond teameffectiviteit op kwartaalbasis zal worden verdergezet binnen de Squads om in te spelen op de uitdagingen van het moment. Dit duurzame ontwikkelingstraject zorgt ervoor dat de kleurrijke tribe van Bluecrux zich als één wendbaar, veerkrachtig team kan blijven inzetten voor de Supply Chain oplossingen van de toekomst.

Meer cases.

Let's thrive
together

Kennismaken?