Surveys

Laat je inspireren door onze bestaande bevragingen die je hieronder kan terugvinden. Alle vragenlijsten worden telkens op maat van jouw organisatie en medewerkers aangepast.

Engagement Survey

"De stoverij met frietjes op het menu van de bevragingen." Traditioneel, maar een goede keuze. Engagement is de maatstaf voor de relatie tussen jouw medewerkers en de organisatie. In een dergelijke survey brengen we belangrijke werknemerservaringen in kaart die een impact kunnen hebben op engagement.

 • Engagement wordt gemeten gebaseerd op de UWES schalen (Bakker & Schaufeli, 2004)
 • Employee experience wordt verder gemeten aan de hand van werknemerstevredenheid, herstelbehoefte en/of verloopintentie
 • Onderliggende factoren die een impact hebben op werkbeleving die in kaart worden gebracht, vinden hun fundering in het Job Demands-Resources model (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001) en in de items van de VBBA (Notelaers & De Witte, 2004)

Bij het opmaken van de survey kan jij kiezen welke modules al dan niet worden opgenomen en of de focus van engagement eventueel anders dient te worden gelegd:

 • Werkdruk
 • Burn-out
 • Telewerken / Hybride werken
 • Emotionele belasting
 • Teamveerkracht
 • Leercultuur
 • Waarden
 • Stijl van leidinggeven
 • Veiligheid & ergonomie
 • Feedbackcultuur
 • ...

360° feedbackbevraging voor leidinggevenden

Een 360° feedbackoefening is een methode om elke leidinggevende de gelegenheid te bieden om feedback te ontvangen van zijn of haar manager, collega's, directe teamleden, projectmedewerkers en klanten. Daarbij krijgt de leidinggevende de kans om ook een zelfevaluatie in te vullen.

 • Leiderschap wordt in kaart gebracht aan de hand van concrete gedragingen, bevraagd op drie domeinen: Leading Organization, Leading Others en Leading Self.
 • Elke deelnemende leidinggevende krijgt een persoonlijk rapport bestaande uit: resultaten per competentie, overzicht met sterke punten en ontwikkelpunten, reflectievragen en aanzet tot persoonlijk ontwikkelingsplan.
KMO - scan

De KMO scan heeft als doel de rol van HR vastleggen in organisaties op basis van de evaluatie van verschillende belangrijke punten in de employee journey. Door jouw medewerkers te bevragen, betrek je hen bij het uitrollen van een beleid op maat waarin het DNA van jouw organisatie is gewaarborgd. Opgenomen topics, die aangepast kunnen worden, zijn:

 • Selectie & Rekrutering
 • Onboarding
 • Opleiding & ontwikkeling
 • Evaluatie
 • Beloning & waardering
 • Toekomstzekerheid
 • Strategie & visie
 • Werkbeleving
Learning & Development Survey

Wil je graag opleidingen aanbieden aan je medewerkers en inzetten op de groei van hun potentieel? Wij kunnen jou mee op weg helpen aan de hand van onze alomvattende survey. Wat wordt opgenomen:

 • Opleidingsbehoefte
 • Hard Skills
 • Soft Skills
 • Team Skills
 • Opleidingsplan in de praktijk (methode, doelgroep, aanleiding, inschrijving & aanbod)
 • Leercultuur

Ik wil meer weten over de surveys van Drive

Let's thrive
together

Kennismaken?