Subsidie aanvragen?

Investeer in werkbaar werk binnen je onderneming en ontvang tot € 10.000 subsidie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen via de werkbaarheidscheques of de KMO portefeuille.

Werkbaarheidscheques… wat is dat precies?

Het gaat om een steunfinanciering van 60% van het totaalbudget van een werkbelevingstraject, met een plafond van €10.000. Dit kan gaan om:

  • het uitvoeren van een meting of bevraging over de werksituatie van medewerkers
  • begeleiding en advies over welzijnsbeleid, telewerkbeleid, het nieuwe werken, werkgeluk,..
  • verbetertrajecten en een actieplan voor om de werkcontext, het engagement en de productiviteit van medewerkers te versterken

Komt mijn organisatie hiervoor in aanmerking?

  • exploitatiezetel van de onderneming ligt in het Vlaamse Gewest
  • ondernemingen uit de profitsector en de social profitsector

Wat moet ik hiervoor doen?

Slechts 15 minuten van je tijd vrijmaken om samen met ons alle gegevens in te vullen. Drive takes care of the rest!

Werkbaarheidscheques aanvragen

En wat is dan die KMO portefeuille?

Dit is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Komt mijn organisatie hiervoor in aanmerking?

  • Kleine ondernemingen genieten 30% steun.

Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.

  • Als middelgrote onderneming krijg je tot 20% subsidie

Middelgrote ondernemingen zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: minder dan 250 werknemers tewerkstellen; een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro; beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium.

Wat moet ik hiervoor doen?

Vermeld bij je online subsidieaanvraag het geregistreerde KMO-nummer van Dixon Drive en betaal jouw opleiding of advies bij ons via de KMO-portefeuille:

Opleiding: DV 0235435

Advies: DV A235436

KMO-portefeuille aanvragen

Let's thrive
together

Kennismaken?